Disclaimer

Provider-Vergelijker.nl Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provider-Vergelijker is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via Provider-Vergelijker te verspreiden op welke manier dan ook.

Provider-Vergelijker besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, heeft Provider-Vergelijker geen invloed op de door de telecomaanbieders verstrekte informatie. Indien je vragen hebt over de prijzen en voorwaarden van de op Provider-Vergelijker gedane aanbiedingen, verwijzen wij je naar de desbetreffende telecomaanbieder.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in mededelingen op Provider-Vergelijker zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs van Provider-Vergelijker. Provider-Vergelijker kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van beweringen, en meningen geuit op Provider-Vergelijker en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de desbetreffende uitingen.

De informatie op Provider-Vergelijker is van algemene aard en is geen persoonlijk advies. Provider-Vergelijker kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop raden we je aan om naast het raadplegen van Provider-Vergelijker ook op een andere manier inlichtingen in te winnen of onderzoek te doen naar wat in jouw situatie de beste keuze is.

Wij verzoeken je vriendelijk om eventuele onjuistheden op deze website aan ons te melden op het volgende mailadres: [email protected]